top of page

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Programı ile İnsan Odaklı işletmeler rekabette stratejik avantaj yakalıyor.

HR Dergi tarafından Ocak 2024 sayısında yayınlanan söyleşimizdir.


HR DERGİ

Türkiye ve dünyadaki çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) çalışmalarının tek boyutlu olmasından yola çıkarak entegre bir uygulama programı hayata geçiren Workplace in Action® ekibinden Global Satış Direktörü Leyla Betül Feyiz, Global Program Müdürü Özgür Abanoz, Global DEI Direktörü Nadire Ercan ve Global DEI Lideri Psikolog Deniz Çoban, konuyla ilgili sorularımızı yanıtladı.

HR DERGİ: Sloganınızın “Dünyanın en kapsayıcı DEI (Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık) Uygulama Programı” olduğunu biliyoruz. Yola çıkış öykünüzü ve kilometre taşlarını sizin sözlerinizle dinlemek isteriz.


TDX Consulting olarak, Türkiye ve dünyanın önde gelen kuruluşlarına kültürel dönüşüm hizmetleri sunuyoruz. Danışmanlık hizmetlerimizde, alışılagelmiş yaklaşımlardan farklı olarak, hizmet verdiğimiz şirketlere tam zamanlı ve yüzde yüz entegre olarak çalışıyoruz. Bu yaklaşım, kültürel dönüşümü başarıyla sağlarken, yeni çalışmalarımız için de temel oluşturuyor.


Çeşitlilik ve Kapsayıcılık hizmetlerimiz, organizasyon tasarımı çalışmalarından, kadın çalışanların desteklenmesi, cam tavan sendromuna ve engellilere yönelik aksiyonlar alınması gibi süreçlerle başladı. Ancak, bu çalışmalar başlangıçta sistematik bir DEI programı çerçevesinde değil, münferit olarak sağlanıyordu.


Türkiye ve dünyadaki DEI çalışmalarının entegre olmaması ve genellikle tek boyutlu olması, bizi entegre bir uygulama programı oluşturma ihtiyacına yönlendirdi.Global bir şirket olarak, özellikle Amerika, Birleşik Krallık ve Avustralya'da gelişen DEI uygulamalarına yönelik artan ihtiyaca cevap vermek ve Türkiye'nin de bu konuda ilerlemesini sağlamak için çalışmalarımızı hızlandırdık.


WEP's, BADV ve Global Compact üyesi olarak DEI'ye her zaman özel bir ilgi duyan ve bu konuda çaba sarf eden bir kuruluş olduk.


2021'de DEI çalışmalarımızı daha sistematik, KPI'larla takip edilebilir hale getirdik. Psikolog ve sosyologlarımızın desteğiyle sosyal yönü, danışmanlarımızın desteğiyle de yapısal ve sistemsel yönü güçlendirdik. Çalışmalarımızı ve programımızı global ölçekteki NGO’ ların uygulamalarını destekleyecek yönde geliştirdik.


Buna paralel olarak, yönetim danışmanlığından gelen uzmanlığımızı da kullanarak global DEI uygulama ve sertifikasyon programımızı Workplace in Action® for DEI markası ile 2023 Ekim ayında devreye aldık.


Programımızın özelliği, uçtan uca, KPI'larla takip edilebilir ve sistemli bir DEI yapısına dayanıyor. Farkındalık seviyesinin artırılması, şirket içinde DEI bakış açısının ölçümü, saha çalışmaları, birebir görüşmeler ve sonrasında belirlenen aksiyonların takibi üzerine kurgulanmış, her şirkete özel bir yaklaşım sunuyoruz.


HR DERGİ:Şu anda hangi hizmetleri sunuyorsunuz?


Workplace in Action® for DEI programımızla şirketlere sunulan hizmetlerimiz, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık ilkelerini her yönüyle ele alıyor ve bu prensipleri şirketlerin iş yapış biçimlerine entegre etmeyi hedefliyor.


Farkındalık Eğitimleri ve Analizler: Şirket içinde farkındalık yaratmak için eğitimler ve detaylı analizler yapıyoruz. Bu eğitimler, çalışanların DEI konularına olan anlayışını derinleştirmek ve kapsayıcı bir iş yeri kültürünü teşvik etmek için tasarlanıyor. Algı anketleri ve analizleri ile şirket içindeki mevcut DEI durumunu değerlendiriyor, mevcut zorlukları belirleyerek iyileştirme yolları öneriyoruz.


Strateji Geliştirme ve Uygulama: Stratejik DEI planlama ise, şirketin hedeflerini ve vizyonunu DEI perspektifi ile uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor. DEI stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması sürecinde, her seviyeden çalışanın katılımını ve bağlılığını sağlamak için kapsamlı yöntemler geliştiriyoruz. Bu stratejiler, şirket içi politikaları, prosedürleri ve iletişimi kapsayıcı bir bakış açısı ile yeniden şekillendiriyor.


DEI Olgunluk Ölçümü: DEI olgunluğunun ölçülmesi, şirketlerin mevcut DEI performansını ölçmek ve geliştirme alanlarını belirlemek için önemli. Bu süreçte, şirketin DEI alanında nerede olduğunu ve nereye gitmek istediğini net bir şekilde belirleyebilmek için kapsamlı bir değerlendirme yapılır.


DEI Uygulama Sertifikasyonu: DEI alanındaki uygulama olgunluk seviyesini geliştiren firmaları 1 yıl boyunca geçerli olmak üzere sertifikalandırıyoruz. Her yıl gerçekleştirilecek olan denetlemeler ile sertifikasyon süreci başarı ve olgunluk düzeyine göre yenileniyor.


Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Katkı: Programımız, Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni destekleyecek şekilde tasarlanıyor. Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşitsizliklerin azaltılması gibi hedeflere katkı sağlayarak, şirketlerin bu global hedeflere ulaşmasına yardımcı oluyoruz.


Ölçülebilir Faydalar: Programın getirdiği faydaların başında çalışan bağlılığı ve memnuniyeti, artan itibar ve marka imajı, değerli yeteneklerin çekilmesi, geliştirilmiş karar verme mekanizmaları ve iş sonuçlarına olumlu etkiler sayılabilir. Ayrıca, azaltılmış risk ve artan yasal uyum ile şirketlerin piyasadaki konumlarını güçlendiriyoruz.


HR DERGİ:İnsan Kaynakları profesyonellerine yönelik öneri ve mesajlarınız nedir?


İnsan Kaynakları profesyonellerinin önemi, özellikle DEI'nin kurumsal stratejinin merkezinde olduğu bir dünyada, hiç olmadığı kadar büyük. Workplace in Action® for DEI programımız, bu alandaki profesyonellere, DEI'yi sadece bir İK gündemi maddesi olarak değil, aynı zamanda bir iş stratejisi ve rekabet avantajı olarak görmeleri için gereken araçları ve eğitimleri sunuyor.


Programımızın sunduğu faydalar, çalışan bağlılığı ve memnuniyetinde gözle görülür artışları kapsıyor. Çünkü kapsayıcı çalışma ortamları yaratmak ve aidiyet hissini pekiştirmek, çalışanların kuruluşla daha güçlü bir bağ kurmasına ve işlerine daha çok değer katmasına olanak tanıyor. Bu da hem çalışan devir oranını azaltıyor hem de genel iş performansını yükseltiyor.


İnsan Kaynakları profesyonellerini, çalışanlarının potansiyelini maksimize etmeye ve onlara yatırım yapmaya teşvik ediyoruz. Çünkü bu, sadece daha mutlu ve üretken bir iş gücü yaratmakla kalmaz, aynı zamanda 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşma yolunda da şirketleri ileriye taşır. Bu hedefler arasında, cinsiyet eşitliği, adil iş ve ekonomik büyüme, sağlıklı yaşam ve refah gibi alanlarda iyileştirmeler sağlamak yer alıyor.


İK profesyonelleri, DEI inisiyatiflerini şirketin genel iş hedefleriyle bütünleştirmeli ve çalışanların bu hedeflere katılımını teşvik etmelidir. Ayrıca, çeşitliliği ve kapsayıcılığı artırarak iş yerinde yenilikçiliği teşvik etmek, müşteri tabanını genişletmek ve şirketin toplumda olumlu bir imaj oluşturmasını sağlamak için de önemli.


Eğer siz de çalışanlarınıza yatırım yaparak hem onların potansiyelini ortaya çıkarmak hem de 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkıda bulunmak istiyorsanız, bizimle iletişime geçerek bu yolculuğa başlayabilirsiniz.


HR DERGİ:Bundan sonraki dönem için ajandanızın öncelikli maddeleri, hedefleriniz neler?


Özellikle, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni destekleyecek şekilde, şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık alanlarında somut ilerlemeler kaydetmelerini sağlamak ana önceliklerimizden. Bu süreçte, sertifikasyon süreçlerimizi geliştirerek şirketlerin DEI hedeflerine ulaşmalarını desteklemeyi ve bu alanda sürekli iyileşmelerini teşvik etmeyi planlıyoruz.Toyota Türkiye Çalışan Deneyimi Direktörü

Seda Koytak:


“Program, çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyecektir”


Toyota olarak İnsan Kaynakları stratejimizde her zaman "İnsana Saygı" ve çalışan deneyimini önceliklendiriyoruz. Çalışanlarımızın memnuniyeti ve iş yerindeki deneyimlerini zenginleştirmek, bizim için en önemli hedeflerden biri.


İnsana değer veren diğer öncü işletmelere, mevcut olan bu güçlü temellerini daha da ileri taşımak amacıyla, Workplace in Action® for DEI programını yeni yılda ciddi bir şekilde gündemlerine almalarını tavsiye ediyorum.İş dünyasında çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığın önemini her fırsatta vurgulayan şirketlere bu programın önemli katkılar sunacağına ve çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyeceğine inanıyorum.Ming Kurucusu, Yorglass Yönetim Kurulu Üyesi

Merve Yorgancılar Işıtmak:


“Programın, şirketlerin iç dinamiklerini güçlendirmesi, çalışanların motivasyonunu ve şirkete olan bağlılıklarını artırması bekleniyor”


Workplace in Action® programı, iş dünyasında çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı teşvik etme konusunda önemli bir adım. Bu program, farklı kültürel ve sosyal arka planlardan gelen bireyleri bir araya getirerek, iş yerlerinde daha anlayışlı ve saygılı bir ortamın oluşturulmasına katkıda bulunuyor. Çeşitlilik ve kapsayıcılık konusundakifarkındalık artışı sayesinde, iş yerlerinde daha uyumlu ve verimli bir ortam yaratmanın oldukça önemli olduğunu düşünüyorum.Bununla birlikte, programın, çalışanların birbirlerinin deneyim ve bakış açılarını anlamalarını sağlayarak, iş yerlerinde daha kapsamlı bir iş birliği ve iletişim ortamı yaratmasını bekliyorum. Çeşitli perspektiflerin bir araya gelmesi, şirketlerin yenilikçilik ve yaratıcılık kapasitelerini artıracaktır.


Program iş yerindeki her bireyin katkıda bulunmasını ve kendilerini değerli hissetmelerini sağlayarak, şirketlerin toplam performansını ve çalışan memnuniyetini artırma konusunda da büyük öneme sahip. Bununla birlikte, işveren markasını güçlendirerek ve şirketlerin toplum içindeki itibarını artırarak, şirketlerin yetenek çekme ve elde tutma kabiliyetlerini de geliştirecektir.Bu programın şirketler ve çalışanlar üzerindeki etkisi, Ming platformunu geliştirirken benim de karşılaştığım ve üzerinde çalıştığım temel prensipleri yansıtıyor.


İş yerlerinde çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik etmek, yaratıcılığı ve yenilikçiliği artırmak, çalışan memnuniyetini ve bağlılığını güçlendirmek gibi hedeflerimiz, Workplace in Action® programıyla da paralellik gösteriyor.


Ming platformuyla sağladığımız gibi, DEI programı da şirket içinde herkesi kapsayacak ve her çalışanın sesinin duyulmasını sağlayacak bir yapıyı destekleyerek, çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artıracaktır.Workplace in Action® for DEI programının, işletmelerin bu yönde adımlar atmasına yardımcı olacağına ve genel olarak iş dünyasında daha kapsayıcı ve çeşitli bir ortam yaratılmasınakatkıda bulunacağına inanıyorum.


Workplace in Action® programının öncüsü olmak, benim için büyük bir gurur ve sorumluluk kaynağı. Ming platformunu geliştirirken, iş dünyasında dijitalleşme, iç iletişim ve çeşitlilik konularındaki eşitsizlikleri gözlemlemiş ve bu alanlarda değişim yaratmayı hedeflemiştim.


Ming ile amaçladığımız, mavi ve beyaz yaka çalışanları arasındaki iletişim engellerini kaldırmak ve herkesin eşit şekilde sesini duyurabilmesini sağlamaktı. Bu, şirketlerin daha kapsayıcı, bağlı ve motive bir çalışma ortamı yaratmasına yardımcı oldu.


Çalışanların ve işletmelerin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konularında daha bilinçli hale gelmesini sağlamak ve bu değerleri iş yerlerine entegre etmelerine yardımcı olmak benim için önemli. Ming'deki tecrübelerim, bu programın, şirketlerin yenilikçi ve yaratıcı olmalarını teşvik edeceğine ve daha kapsayıcı bir iş ortamı yaratmada etki edeceğine olan inancımı arttırıyor.Ming ile iş yerindeki herkesi kapsayan ve her çalışanın sesinin duyulmasını sağlayacak bir iletişim modeli oluşturduk.


Workplace in Action® for DEI programı ile de benzer bir etki yaratmayı hedefliyorum. Bu programın, şirketlerin iç dinamiklerini güçlendirmesi, çalışanların motivasyonunu ve şirkete olan bağlılıklarını artırmasını bekliyorum.Söyleşiye katkıda bulunan, Sayın Merve Yorgancılar Işıtmak' a, Sayın Seda Koytak' a, HR Dergi'sine ve tüm ekbimize teşekkür ediyoruz.


53 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page