top of page

Şirketler için DEI Sürdürülebilir Başarının Yeni Anahtarı


HR Dergi tarafından Mart 2024 sayısında yayınlanan yazımızdır.


Birçok şirket, Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) girişimlerine adım atarken, bu projeleri sadece sosyal sorumluluk çabası olarak görmeyi tercih edebilir. Ancak, DEI'nin sadece sosyal bir görevden çok daha fazlası olduğunu anlamak büyük önem taşır. Bu, stratejik bir yaklaşımı zorunlu kılan, derinlemesine incelenmesi gereken ve sunduğu faydalarla dikkat çeken önemli bir konudur. DEI, çalışanların bağlılığını artırmanın yanı sıra, genellikle gözden kaçırılan diğer önemli avantajları da beraberinde getirir. Bu bakış açısıyla yaklaşıldığında, DEI girişimleri, şirketler için değer yaratan, kapsamlı ve stratejik öneme sahip projeler olarak öne çıkacaktır.


"DEI Şirketler için sürdürülebilir başarının yeni anahtarı."


Özgür Abanoz - Workplace in Action® Global Program Müdürü


2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları gibi önemli belirleyiciler, DEI'nin sürdürülebilirlik girişimleri içinde dikkate değer katmanlar sunduğunu göstermektedir.

Bununla birlikte, bu konuların hepsi, toplumsal cinsiyet eşitliği, erişilebilirlik, kadınların iş yaşamındaki görünürlüğünün artırılması, kuşaklar arası uyum, gelişmiş karar alma süreçleri, önyargıların azaltılması, artan yasal uyum, hukuki uyumsuzluklara proaktif yaklaşım ve en önemlisi, fiziksel ve zihinsel sağlık açısından desteklenen sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama gibi geniş bir yelpazedeki konuları kapsayıcı bir şekilde ele almayı gerektirir.

DEI çabalarının bu geniş spektrumu, yalnızca eğitim desteğiyle değil, aynı zamanda davranışsal değişiklikleri hedefleyen uygulamalı proje çalışmaları ile sağlanabilir.

Eğitim ve uygulamalı çalışmaların birleşimi, firmaların ayrı ayrı planlanmış iyileştirmelerden ziyade daha tutarlı ve sürdürülebilir sonuçlara ulaşmasını sağlar. Temel insanlık değerlerinin bilinmesine rağmen, günlük yaşam ve alışkanlıklar bu değerlerin üzerini bir sis perdesi gibi örtebilir. Sürekli koçluk ve mentorluk desteği, akademik bilginin artırılmasına yönelik eğitimler ve gerçekçi uygulamalı aksiyonlar, şirketlerde arzu edilen kalıcı çözümlerin elde edilmesini sağlar.

DEI, aidiyet duygusunu artırma, tedarikçilerin dönüşümü, sürdürülebilirlik hedeflerine uyum, kariyer gelişimi ve liderlik programları gibi birçok alanda önem taşır. Bu çalışmalar, her ne kadar farklı kaynaklardan ve bütçelerden yönetiliyor olsa da DEI'ı merkeze alarak bütüncül bir yaklaşımla yönetilebilir. Farklı fonksiyonlara dağılmış başlıkların birleştirilmesi, operasyonel kayıpları ve stratejik planlama zorluklarını azaltırken, şeffaflığı ve raporlamadaki doğruluğu artırır.

"Workplace in Action® for DEI", şirketlerin ihtiyaçlarını dikkate alarak tasarlanmış, KPI'larla desteklenen, şeffaf ve denetlenebilir bir DEI yapısını hedefler. Bu yapı, şirketleri 2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri ve AB Standartları ile tam uyuma yönlendirirken, stratejik hedeflere uygun sonuçlar sunar ve firmaları yeni üretim sistemlerine tamamen entegre eder.

Aile içi şiddetin önlenmesi, erişilebilirlik sorunlarının çözülmesi, kadınların iş hayatındaki görünürlüğünün artırılması ve ortamda önyargılardan arınmış, yaratıcı bireyler yetiştirmek, DEI çalışmalarının hedeflerindendir. Bu yaklaşım, sadece ne yapılması gerektiğini söylemekten öte, eyleme geçerek tüm insanlık için daha yaşanabilir bir dünya yaratmayı amaçlar. Bu iyileştirmeler, toplumda somut değişiklikler yaratırken, her bireyi işten eve dönüşte içsel huzur ile topluma katkıda bulunacak şekilde güçlendirir.

"Workplace in Action for DEI" programı, sürdürülebilir ve insana değer veren yapıların oluşturulması için firmalarla birlikte harekete geçmeyi amaçlar, böylece gerçek bir fark yaratma yolunda ön emli adımlar atarız. Bu kapsamlı ve stratejik yaklaşım, firmaların ve toplumun geleceğine yön verirken, hepimizi daha iyi bir dünya yaratma konusunda bir araya getirir.

DEI Çalışmaların Sürdürülebilir Başarıya Katkıları


Yenilik ve Yaratıcılık: Çeşitli ekipler, farklı kültürel arka planlardan, yaşam deneyimlerinden ve uzmanlık alanlarından gelen zengin fikirler sunar. Bu, problem çözme süreçlerine yeni perspektifler getirir ve yaratıcılığı teşvik eder. Araştırmalar, çeşitliliğin yenilik ve yaratıcı çıktıları doğrudan etkilediğini göstermektedir. Farklı düşünme tarzları, şirketin ürün ve hizmetlerinde yeniliği destekleyerek pazarın dinamik ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermesini sağlar.

Çalışan Bağlılığı: DEI odaklı bir çalışma ortamı, çalışanların kendilerini değerli ve kabul görmüş hissetmelerine olanak tanır. Kendi kimliklerini ve değerlerini iş yerinde serbestçe ifade edebilmeleri, çalışanların şirkete olan bağlılıklarını ve iş tatminlerini artırır. Bu, işten ayrılma oranlarının düşmesine ve uzun vadede çalışan sadakatinin artmasına yol açar.

Yetenek Kazanımı ve Tutma: Günümüzde iş arayanlar, özellikle de yeni nesil profesyoneller, çeşitlilik ve kapsayıcılık değerlerini yüksek tutan şirketlere yönelmektedir. DEI'ye odaklanmak, yetenekli bireyleri çekmek ve onları şirkette tutmak için bir anahtar haline gelmiştir. Bu, özellikle nadir yeteneklerin rekabetçi olduğu sektörlerde, şirketlerin sektördeki konumunu güçlendirir.

Müşteri Yansıması: Çeşitli bir iş gücü, geniş bir müşteri tabanının ihtiyaçlarını ve beklentilerini daha doğru bir şekilde yansıtır. Çalışanların çeşitli perspektifleri, şirketin ürün ve hizmetlerini daha geniş bir kitleye uygun hale getirmesine yardımcı olur. Bu, müşteri memnuniyetini ve marka sadakatini artırır.

Karar Alma: Farklı bakış açılarının karar alma süreçlerine dahil edilmesi, daha kapsamlı ve dengeli kararların alınmasına olanak tanır. Bu, hataları ve yanlış değerlendirmeleri azaltırken, aynı zamanda şirketin risk yönetimi kapasitesini de güçlendirir.

Şirket İtibarı: DEI'ye olan bağlılık, şirketin müşteriler, iş ortakları ve yatırımcılar nezdinde olumlu bir imaj oluşturmasına yardımcı olur. Bu, marka değerini artırır ve sosyal sorumluluk bilincinin güçlü bir göstergesi olarak kabul edilir.

Risk Yönetimi: Çeşitlilik ve kapsayıcılık, karşıt görüşlerin ve fikirlerin değerlendirilmesini sağlayarak, grup düşüncesinin önlenmesine yardımcı olur. Bu, daha sağlam risk değerlendirmeleri yapılmasını ve potansiyel sorunların önceden tespit edilmesini sağlar.

Pazar Erişimi ve Genişlemesi: Çeşitli ekipler, farklı kültürel ve demografik gruplara yönelik pazarlama stratejileri geliştirmede kritik rol oynar. Bu, şirketin yeni pazarlara girmesini ve mevcut pazarlardaki payını artırmasını sağlar.

Yasal Uyumluluk: Çeşitlilik ve eşitlikle ilgili yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyum, olası yasal sorunların ve cezaların önlenmesine yardımcı olur. Bu, şirketin itibarını ve finansal sağlığını korur.

Finansal Performans: Çeşitlilik ve kapsayıcılık, finansal performans üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Global kuruluşların yaptığı araştırmalar, çeşitlilik düzeyi yüksek şirketlerin finansal olarak daha iyi performans gösterme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Bu, yenilikçilik, müşteri memnuniyeti ve marka gücündeki artışlarla doğrudan ilişkilendirilebilir.

DEI çalışmaları, şirketlerin sadece iç dinamiklerini değil, aynı zamanda dış itibar ve pazar konumlandırmasını da olumlu yönde etkileyerek, sürdürülebilir başarı ve büyüme için kritik bir temel oluşturur.

9 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page